Kiếp nào có yêu nhau

Anh đừng nhìn em nữa Hoa xanh đã phai rồi Còn nhìn em chi nữa Xót lòng nhau mà thôi Người đã quên ta rồi Quên ta rồi hẳn chứ Trăng mùa thu gãy đôi Chim nào bay về xứ Chim ơi có gặp người Nhắn giùm ta vẫn nhớ Hoa đời phai sắc tươi…