Từ mai anh sẽ điều trị tâm thần

Sáng nay đi công tác Đồng Nai, ghé qua kiểm tra sức khoẻ tâm thần. Bác sĩ nói Việt Nam giờ tiên tiến sánh ngang cường quốc y khoa thế giới rồi. Chỉ cần trắc nghiệm là biết. Bác sĩ nói bị trừ trên 5 điểm là khùng phải đi điều trị, bắt buộc chữa…